Currently playing:

NHẠC LỄ CỔ TRUYỀN - XUÂN NỮ

Track Information:

Title: XUÂN NỮ
Artist: NHẠC LỄ CỔ TRUYỀN
Album: DÙNG TRONG HÁT BỘI
Length: 2:08
Filename: Xuân Nữ (Hát Bội).mp3
File size: 2.94 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz