Currently playing:

NGỌC GIÀU CA - LỚP DỰNG

Track Information:

Title: LỚP DỰNG
Artist: NGỌC GIÀU CA
Album: TRÍCH TRONG TUỒNG BONGs CHIM TĂM CÁ
Length: 2:10
Filename: Lớp Dựng Văn Thiên Tường (Bóng Chim Tăm Cá).mp3
File size: 2.98 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz