Currently playing:

TƯ LOAN (BẠC LIÊU) ĐỜN - XUÂN TÌNH

Track Information:

Title: XUÂN TÌNH
Artist: TƯ LOAN (BẠC LIÊU) ĐỜN
Album: LỚP MỘT (14 CÂU)
Length: 18:58
Filename: Xuân Tình Lớp 1 (Tư Loan đờn kìm).mp3
File size: 4.34 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 32 kbps
Sample Rate: 48000 Hz