Currently playing:

Kim Thanh ca - TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Track Information:

Title: TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Artist: Kim Thanh ca
Album:
Length: 9:45
Filename: Trường Tương Tư (Kim Thanh).mp3
File size: 13.40 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz