Currently playing:

BA TU, BẢY BÁ, MAI HOÀNG THÀNH... HÒA TẤU - CHIÊU QUÂN AI

Track Information:

Title: CHIÊU QUÂN AI
Artist: BA TU, BẢY BÁ, MAI HOÀNG THÀNH... HÒA TẤU
Album:
Length: 1:11
Filename: Chiêu Quân Ai (Ba Tu, Bảy Bá, Mai Hoàng Thành...).mp3
File size: 1.09 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz