Currently playing:

VĂN GỎI THANH HẢI HÒA TẦU - CHIÊU QUÂN

Track Information:

Title: CHIÊU QUÂN
Artist: VĂN GỎI THANH HẢI HÒA TẦU
Album:
Length: 3:20
Filename: Chiêu Quân Hơi Ai (Văn Giỏi guitar, Thanh Hải tranh).mp3
File size: 7.64 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 320 kbps
Sample Rate: 44100 Hz