Currently playing:

Svetovit - Bylinnaya (Mythologic)

Track Information:

Title: Bylinnaya (Mythologic)
Artist: Svetovit
Album: Probuzhdenie (Awakening)
Length: 4:11
Filename: bylinnaya.mp3
File size: 5.06 MB
Track: 8
Year: 2016
Genre: neofolk
Bitrate: 169 kbps
Sample Rate: 44100 Hz