Currently playing:

HÒA TẤU - TƯƠNG TƯ DẠ KHÚC

Track Information:

Title: TƯƠNG TƯ DẠ KHÚC
Artist: HÒA TẤU
Album: CỔ NHẠC NAM PHẦN
Length: 1:26
Filename: TƯƠNG TƯ DẠ KHÚC (HÒA TẤU).mp3
File size: 1.97 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz