Currently playing:

THU VÂN CA - TƯƠNG TƯ DẠ KHÚC

Track Information:

Title: TƯƠNG TƯ DẠ KHÚC
Artist: THU VÂN CA
Album: CỔ NHẠC NAM PHẦN
Length: 1:24
Filename: Tương Tư Dạ Khúc.mp3
File size: 1.95 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz