Currently playing:

HOÀ TẤU 12 CÂU - PHUNG HOÀNG

Track Information:

Title: PHUNG HOÀNG
Artist: HOÀ TẤU 12 CÂU
Album: VÔ LIU (THEO CẢI LƯƠNG)
Length: 4:02
Filename: Phụng Hoàng vô LIU.mp3
File size: 5.54 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz