Currently playing:

HOÀ TẤU 12 CÂU - PHUNG HOÀNG

Track Information:

Title: PHUNG HOÀNG
Artist: HOÀ TẤU 12 CÂU
Album: DÂY HÒ TƯ (ĐÀO), VÔ LIU
Length: 3:57
Filename: PHỤNG HOÀNG CẢI LƯƠNG HÒ TƯ VÔ LIU.mp3
File size: 3.62 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz