Currently playing:

BẠCH TUYẾT, ÚT TRÀ ÔN CA VĂN THIÊN TƯỜNG - LỚP XẾ XẢNG

Track Information:

Title: LỚP XẾ XẢNG
Artist: BẠCH TUYẾT, ÚT TRÀ ÔN CA VĂN THIÊN TƯỜNG
Album: TRÍCH TRONG TUỒNG TUYỆT TÌNH CA
Length: 1:18
Filename: Xế Xảng (Tuyệt Tình Ca).mp3
File size: 1.79 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz