Currently playing:

BA TU BẢY BÁ MAI HOÀNG THÀNH HOÀ TẤU - LỚP DỰNG & XẾ XẢNG (VĂN THIÊN TƯỜNG)

Track Information:

Title: LỚP DỰNG & XẾ XẢNG (VĂN THIÊN TƯỜNG)
Artist: BA TU BẢY BÁ MAI HOÀNG THÀNH HOÀ TẤU
Album: CỔ NHẠC NAM PHẦN
Length: 5:00
Filename: LỚP DỰNG XẾ XẢNG (Ba Tu Bảy Bá Mai Hoàng Thành).mp3
File size: 4.58 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz