Currently playing:

Svetovit - Nezhnaya

Track Information:

Title: Nezhnaya
Artist: Svetovit
Album: Praslavyanin
Length: 5:09
Filename: nezhnaya.mp3
File size: 8.26 MB
Track: 3
Year: 2015
Genre: folk rock, ambient, neofolk, progressive
Bitrate: 224 kbps
Sample Rate: 48000 Hz