Currently playing:

LỆ THỦY CA - LÝ GIAO DUYÊN

Track Information:

Title: LÝ GIAO DUYÊN
Artist: LỆ THỦY CA
Album: TRÍCH TUỒNG TÔ ÁNH NGUYỆT
Length: 0:53
Filename: Lý Giao Duyên Lệ Thủy.mp3.mp3
File size: 0.82 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz