Currently playing:

HÒA TẤU - LÝ GIAO DUYÊN

Track Information:

Title: LÝ GIAO DUYÊN
Artist: HÒA TẤU
Album: cailuongso.com
Length: 0:51
Filename: Liên Khúc Lý_ Mẹ Là Quê Huơng (Văn Thiên - Lý Năm Căn Lý (audio-cutter.com).mp3
File size: 1.18 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz