Currently playing:

NGOC ĐIỆP CA - PHỤNG HOÀNG (CẢI LƯƠNG)

Track Information:

Title: PHỤNG HOÀNG (CẢI LƯƠNG)
Artist: NGOC ĐIỆP CA
Album: ALBUM TIẾNG HÁT NGỌC ĐIỆP (website cailuongso.com)
Length: 4:08
Filename: Phụng Hoàng 12 câu Bông súng đồng quê (Ngọc Điệp).mp3
File size: 9.48 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 320 kbps
Sample Rate: 44100 Hz