Currently playing:

NGỌC ĐIỆP CA - PHỤNG HOÀNG (cải lương)

Track Information:

Title: PHỤNG HOÀNG (cải lương)
Artist: NGỌC ĐIỆP CA
Album: HOA TÍM LỤC BÌNH
Length: 3:16
Filename: Phụng Hoàng (Ngọc Điệp).mp3
File size: 3.00 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz