Currently playing:

NGỌC ĐIỆP CA - LÝ CON SÁO

Track Information:

Title: LÝ CON SÁO
Artist: NGỌC ĐIỆP CA
Album: ALBUM TIẾNG HÁT NGỌC ĐIỆP (website cailuongso.com)
Length: 1:02
Filename: Lý Con Sáo Nặng tình mảnh đất An Sơn (Ngọc Điệp).mp3
File size: 2.37 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 320 kbps
Sample Rate: 44100 Hz