Currently playing:

TRÍCH: NHƯ LOÀI HOA ẤY - VỌNG CỔ LỒNG PHỤNG HOÀNG

Track Information:

Title: VỌNG CỔ LỒNG PHỤNG HOÀNG
Artist: TRÍCH: NHƯ LOÀI HOA ẤY
Album: TƯ GIA THAYDAT (cailuongso.com)
Length: 3:39
Filename: Vọng Cổ (Như loài hoa ấy).mp3
File size: 5.03 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 192 kbps
Sample Rate: 44100 Hz