Currently playing:

BA TU VĂN MÔN HÒA TẤU 15 CÂU - NAM AI LỚP MÁI

Track Information:

Title: NAM AI LỚP MÁI
Artist: BA TU VĂN MÔN HÒA TẤU 15 CÂU
Album: CỔ NHẠC NAM PHẦN
Length: 3:09
Filename: Nam Ai Lớp Mái Kìm, Ba Tu (15 câu, chuẩn).mp3
File size: 2.89 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz