Currently playing:

NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN - PHỤNG HOÀNG (CẢI LƯƠNG)

Track Information:

Title: PHỤNG HOÀNG (CẢI LƯƠNG)
Artist: NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN
Album: Út Bạch Lan, Thành Được, Ngọc Nuôi
Length: 3:01
Filename: Phụng Hoàng (Nửa Đời Hương Phấn).mp3
File size: 2.76 MB
Track:
Year: None
Genre:
Bitrate: 128 kbps
Sample Rate: 44100 Hz